Giao diện video

Với các giao diện video này, bạn có thể tự động tạo video chuyên nghiệp cho khóa học online hoặc live trực tuyến để giảng dạy và coaching. 

Tất cả giao diện video đều miễn phí cho học viên. Bạn có thể  đăng nhập tại: log in here để vào tài khoản học viên hoặc mua khóa học ở nút bên dưới.

Lưu ý: với học viên đã đăng nhập thì chỉ cần tải trực tiếp chứ không cần đăng nhập lại.