06. Chuẩn bị & setup khoá học

Học cách xây dựng khoá học, từ research, tạo sườn bài giảng, tạo slide dạy học đẹp, nội dung hay. Tạo khoá học có giá trị cao mà học viên sẵn sàng trả tiền để học bạn.

06. Chuẩn bị & setup khoá học