09. Affiliate marketing

Trong phần này bạn sẽ được học cách xây dựng hệ thống affiliate tự động để học viên, KOL, influencer và những người khác có thể bán khoá học và chương trình coaching cho bạn. Và cách xây dựng chương trình affiliate mạnh, đáng tin cậy.

09. Affiliate marketing