05. Kỹ năng coaching online

Hướng dẫn bạn cách đóng gói, thiết kế chương trình coaching có giá trị cao, hỗ trợ tốt cho học viên. Cách marketing tìm học viên: chiến lược giá, cách chốt đơn 1:1, viết lời offer không thể cưỡng lại được.

05. Kỹ năng coaching online