01. Giới thiệu & tiềm năng

Biết tiềm năng của nghề coaching online và làm khoá học online. Thu nhập thế nào, bắt đầu ra làm sao, bạn có phù hợp không. Mở mang tư duy và khả năng bản thân để vào nghề.

01. Giới thiệu & tiềm năng