07. Quay & chỉnh sửa

Tất cả các kỹ thuật bạn cần biết từ quay tới chỉnh sửa một cách dễ dàng nhất ngay cả khi bạn không có bất kỳ kinh nghiệm gì, và không biết phải chỉnh video sao.

07. Quay & chỉnh sửa